Monthly Archives: February 2020

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT GIAO LƯU VIỆT-HÀN 2020

Nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu với họa sĩ các nước trong khu vực và thế giới để trao đổi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong sáng tác và qua đó các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực mỹ...


TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT 2020

             THÔNG  –  BÁO V/v Tổ chức Trại Sáng tác Mỹ Thuật năm 2020 -Căn  cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-06-2014 của hội nghị TW9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...Họa sĩ BẠCH LAN

Họa sĩ : BẠCH LAN Hội viên: HỘI MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Điện thoại: 0934.146.581  –  0918.900.711 Email: loclan2016@gmail.com Địa chỉ:  GALLERY BẠCH LAN (90 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM) TÁC PHẨM TIÊU BIỂU: