Daily Archives: August 13, 2019

TRIỂN LÃM “KẾT NỐI II” CỦA NHÓM 888+

Kết nối lần 2 của những người bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc nhiều lứa tuổi của nhóm 888+ từ 08 thành viên lúc ban đầu và đến hiện nay là 18 thành viên. Đa phần các bạn đều tốt nghiệp...