Monthly Archives: August 2019

TRIỂN LÃM TRANH THỦY MẶC 2019

Triển lãm tranh của Câu lạc Bộ Mỹ thuật người Hoa là hoạt động thường niên để chào mừng kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 do Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Triển lãm lần này...TRIỂN LÃM “KẾT NỐI II” CỦA NHÓM 888+

Kết nối lần 2 của những người bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc nhiều lứa tuổi của nhóm 888+ từ 08 thành viên lúc ban đầu và đến hiện nay là 18 thành viên. Đa phần các bạn đều tốt nghiệp...