Monthly Archives: July 2019


TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHỦ ĐỀ “MƯA”

Triển lãm mang chủ đề “MƯA” với 104 tác phẩm được thể hiện bằng các loại hình nghệ thuật như tranh đồ họa in khắc, in kỹ thuật số, điêu khắc trên da, màu nước, sơn mài, dán vải, bình gốm men màu và...