Monthly Archives: April 2019

TRIỂN BIENNALE MỸ THUẬT TRẺ LẦN V-2019

Biennale Mỹ Thuật Trẻ là cuộc hộ ngộ các tài năng trẻ của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Qua bốn lần tổ chức: 2009 – 2011 – 2013 – 2017 Biennale Mỹ thuật Trẻ với những thay đổi về chất lượng và qui...