Daily Archives: December 3, 2018

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NHÓM “HÀN HUYÊN – 93-98”

Với 50 tác giả biểu tượng của 24 tác giả, tất cả là một sinh viên trong học sinh trong Đại học Mỹ chuyển đổi 93-98. Bao gồm: XUÂN DIỆU; DUNG NGUYỄN; VĂN ĐOÀN; CHÂU GIANGTRƯƠNG LƯƠNG; HOÀNG LYL ĐẶNG NGA; OANH OANH; CÔNG...