Monthly Archives: July 2018

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA HỌA SĨ ĐOÀN VIỆT TIẾN

Với 63 tranh sơn dầu vẽ ngược trên kiếng được giới thiệu đến đồng nghiệp và công chúng Thành phố là những sáng tác mới của họa sĩ Đoàn Việt Tiến qua triển lãm cá nhân lần đầu được thể hiện qua “ CẢM...