Daily Archives: June 7, 2018

TRIỂN LÃM NGÀNH VÀ CLB ĐỒ HỌA 2018

Đây là triển lãm thường niên của ngành và Câu Lạc Bộ Đồ Họa và cũng là báo cáo sơ kết tác phẩm tham dự trại sáng tác Đồ Họa 2018 do Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Những sáng tác...