Monthly Archives: May 2018


TRIỂN LÃM MỸ THUẬT “KÝ ỨC MẬU THÂN 1968”

Nhân dip kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước  30/4/1975-30/4/2018).  Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm tranh tượng mỹ thuật về đề tài “ Cuộc tổng tiến công và nổi...


TRIỂN LÃM NGÀNH VÀ CLB TRANG TRÍ MỸ THUẬT 2018

60 tác phẩm, tranh, gốm và sắp đặt với sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 35 tác giả là hội viên của ngành và thành viên của CLB Trang trí mỹ thuật trong triển lãm 2018 Đây làhoa5tđộng thường niên nhằm giới thiệu...


“ĐỒNG HÀNH THÁNG TƯ”

“ĐỒNG HÀNH THÁNG TƯ” của nhóm tác giả: LÊ TRIỀU ĐIỂN, TRẦN THANH TRÚC, TÂM SEOUL, ĐỖ ĐÌNH MIỀN, PHẠM QUỐC DƯƠNG” với 81 tác phẩm sơn dầu, xé giấy dán, màu bộ, ký họa , gốm, gỗ được giới thiệu trong triển lãm lần...