Monthly Archives: February 2018

triển lãm SẮC XUÂN

triển lãm SẮC XUÂN của chi hội HỘI HỌA 1 (Hội Mỹ Thuật Việt Nam) tại phòng trưng bày HỘI MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 218A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày...


THÔNG BÁO TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT 2018

THÔNG – BÁO V/v Tổ chức Trại Sáng tác Mỹ Thuật năm 2018 Thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21 tháng 06 năm 2015 của Thành ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9...