Monthly Archives: June 2017


TRIỂN LÃM CÂU LẠC BỘ ĐỒ HỌA 2017

Hoạt động của Trại sáng tác Đồ họa năm 2017 được tổ chức vào trung tuần tháng 04-2017 theo thông lệ hằng năm. Ngày 19-06-2017 tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh triển lãm tác phẩm Đồ Họa tạo hình với 42 tranh...


TRIỂN LÃM TRANH KÍNH MÀU

Tranh kính màu là loại hình nghệ thuật được phát triển lâu đời ở Châu Âu và sau đó có ở Việt Nam qua các công trình kiến trúc dùng để trang trí, và nhiều nhất trong công trình nhà thờ Công Giáo. Lần...