Monthly Archives: April 2017

TRIỂN LÃM CHI BỘ 2017

Triển lãm Chi Bộ diễn ra từ ngày 20/4 đến 1/5/2017. Có 23 tác giả là Đảng viên với 42 tác phẩm bằng nhiều chất liệu : Sơn dầu, Sơn mài, Lụa, Bột màu, trong đó có 2 tác phẩm về điêu khắc Triển...


TRIỂN LÃM BIENNALE MỸ THUẬT TRẺ LẦN IV-2017

  Tuổi trẻ, khát vọng, tài năng sáng tạo là đối tượng mà mọi thời đại, mọi xã hội đều trân trọng. Gần mười năm trước Biennale Mỹ thuật trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội Mỹ Thuật TP, Hồ Chí Minh ...


TRIỂN LÃM CÂU LẠC BỘ MEKONG ART

Hoạt động triển lãm của Câu Lạc Bộ Mekong Art thường niên luôn tạo cầu nối giao lưu với các địa phương trong cả nước. Trong năm 2017 CLB đã từng với Hội Mỹ Thuật Tp. Đà Nẵng, chi hội mỹ thuật Hội An...